Category Archives: KIT BUNDESLIGA

Kit RB Leipzig 2022 Dream League Soccer

 Dream League Soccer   Là một trò chơi bóng đá được phát triển và điều hành bởi Studio Anh First Touch Games dành cho iOS và Android. This phiên bản đã được phát hành trên toàn thế giới cho iOS vào ngày 25 tháng 2 năm 2016 và ngày 9 tháng 4 cho mọi người. Cho đến nay đã trải qua 4 năm và […]

Kit Bayern Munich 2022 – Dream League Soccer 2021

Dream League Soccer   Là một trò chơi bóng đá được phát triển và điều hành bởi Studio Anh First Touch Games dành cho iOS và Android. This phiên bản đã được phát hành trên toàn thế giới cho iOS vào ngày 25 tháng 2 năm 2016 và ngày 9 tháng 4 cho mọi người. Cho đến nay đã trải qua 4 năm và […]

Kits Borussia Dortmund 2022 – Dream League Soccer 2021

Touch Games dành cho iOS và Android. Phiên bản này đã được phát hành trên toàn thế giới cho iOS vào ngày 25 tháng 2 năm 2016 và ngày 9 tháng 4 cho mọi người . Cho đến nay đã trải qua 4 năm và bây giờ là phiên bản Dream League Soccer 2020 nhà phát hành đã cải tiến […]

Kits Borussia Dortmund 2021 – Dream League Soccer 2020

Dream League Soccer  Là một trò chơi bóng đá được phát triển và phát hành bởi Studio Anh First Touch Games dành cho iOS và Android. Phiên bản này đã được phát hành trên toàn thế giới cho iOS vào ngày 25 tháng 2 năm 2016 và ngày 9 tháng 4 cho mọi người . Cho đến nay đã trải qua […]

Kits Bayern Munich 2021 – Dream League Soccer 2020

 Dream League Soccer  Là một trò chơi bóng đá được phát triển và phát hành bởi Studio Anh First Touch Games dành cho iOS và Android. Phiên bản này đã được phát hành trên toàn thế giới cho iOS vào ngày 25 tháng 2 năm 2016 và ngày 9 tháng 4 cho mọi người . Cho đến nay đã trải qua […]

Kits Bayern Munich 2020 – Dream League Soccer 2020

Dream League Soccer  Là một trò chơi bóng đá được phát triển và phát hành bởi Studio Anh First Touch Games dành cho iOS và Android. Phiên bản này đã được phát hành trên toàn thế giới cho iOS vào ngày 25 tháng 2 năm 2016 và ngày 9 tháng 4 cho mọi người . Cho đến nay đã trải qua […]

Kits Borussia Dortmund 2020 – Dream League Soccer 2020

Dream League Soccer  Là một trò chơi bóng đá được phát triển và phát hành bởi Studio Anh First Touch Games dành cho iOS và Android. Phiên bản này đã được phát hành trên toàn thế giới cho iOS vào ngày 25 tháng 2 năm 2016 và ngày 9 tháng 4 cho mọi người . Cho đến nay đã trải qua […]

Kits Borussia Dortmund 2019 – 2020 Dream League Soccer 2019 & First Touch Soccer

Kits CLB Borussia Dortmund mùa giải 2019 – 2020 Bundesliga dành cho phiên bản Dream League Soccer 2019 & First Touch Soccer                                             LOGO Link : https://i.imgur.com/n8SxMoA.png HOME Link : https://i.imgur.com/nnKno4w.png AWAY Link : https://i.imgur.com/T2qHQrt.png GK HOME […]

Kits Bayern Munich 2019 – 2020 Dream League Soccer 2019 & First Touch Soccer

Kits CLB Bayern Munich mùa giải 2019 – 2020  Bundesliga dành cho phiên bản Dream League Soccer 2019 & First Touch Soccer                                           LOGO Link : https://i.imgur.com/uIJLoyH.png HOME Link : https://i.imgur.com/6BLnCRh.png AWAY Link : https://i.imgur.com/rGFpxR4.png Bộ Thứ 3 […]

Kit Bayern Munich Champions league 2019 20 DLS FTS 15

Kit Bayern Munich Champions league 2019 20 DLS FTS 15 LOGO https://i.imgur.com/6E36XgJ.png HOME https://i.imgur.com/lymZcUX.png AWAY https://i.imgur.com/lgDVouu.png THIRD https://i.imgur.com/qxJJUnU.png GK HOME https://i.imgur.com/CBB4kgT.png Dlsvn.com sẽ tiếp tục cung cấp Dream League Soccer Kits cho mùa giải mới. Giống như các mùa giải trước, chúng tôi cố gắng làm bộ dụng cụ cho tất cả các đội từ các […]