Category Archives: KIT QG KHÁC

IRAN – DLS 2018 & FTS

Dlsvn.com sẽ tiếp tục cung cấp Dream League Soccer Kits 2018/19. Giống như các mùa giải trước, chúng tôi cố gắng làm bộ dụng cụ cho tất cả các đội từ các giải đấu lớn như Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, đương nhiên là cả V League, một số đội tuyển quốc gia, đặc […]

AUSTRALIA – DLS 2018 & FTS

Dlsvn.com sẽ tiếp tục cung cấp Dream League Soccer Kits 2018/19. Giống như các mùa giải trước, chúng tôi cố gắng làm bộ dụng cụ cho tất cả các đội từ các giải đấu lớn như Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, đương nhiên là cả V League, một số đội tuyển quốc gia, đặc […]

NIGERIA – DLS 2018 & FTS

Dlsvn.com sẽ tiếp tục cung cấp Dream League Soccer Kits 2018/19. Giống như các mùa giải trước, chúng tôi cố gắng làm bộ dụng cụ cho tất cả các đội từ các giải đấu lớn như Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, đương nhiên là cả V League, một số đội tuyển quốc gia, đặc […]

KOREA – DLS 2016 & FTS

LOGO link: http://i.imgur.com/feSNSlw.png KOREA WORLD CUP 2018 – DLS 2018 & FTS HOME link: https://i.imgur.com/KjcYIua.png AWAY link: https://i.imgur.com/UrYgn8E.png GK link: https://i.imgur.com/3RL1BVg.png ————————————————————————— KOREA 2016/2017 – DLS 2016 & FTS HOME 1 link: http://i.imgur.com/SKNesej.png HOME 2 link: http://i.imgur.com/TDEagaO.png AWAY 1 link: http://i.imgur.com/L7RE8xF.png AWAY 2 link: http://i.imgur.com/HJkPwqs.png GK 1 link: http://i.imgur.com/39jKIkv.png GK 2 link: http://i.imgur.com/GX77Zh3.png GK 3 link: http://i.imgur.com/UWyb5pc.png GK 4 link: http://i.imgur.com/YgV9dhG.png

HÀ LAN – DLS 2016 & FTS

HÀ LAN 2016/2017  – DLS 2016 & FTS LOGOlink: http://i.imgur.com/87bLbB4.png HOME link: http://i.imgur.com/O6oZFSt.png AWAY link: http://i.imgur.com/08czQqS.png GK HOME link: http://i.imgur.com/8Qx9P8K.png GK AWAY link: http://i.imgur.com/qakCAsv.png —————————————————————————— HÀ LAN 1988 – DLS 2016 & FTSLOGO link: http://i.imgur.com/AZtJM1g.png HOME link: http://i.imgur.com/TS0fyRD.png HOME 2 link: http://i.imgur.com/aeCIAw5.png

VIỆT NAM – DLS 2019 & FTS

LOGO link: https://i.imgur.com/qyxHAI3.png PARK HANG SEO HOME link: https://i.imgur.com/u5Pi5hp.png Việt Nam 2019 AFC HOME link: https://i.imgur.com/URtNAzI.png AWAY link: https://i.imgur.com/RTIG7yx.png GK HOME link: https://i.imgur.com/0IeyyQf.png GK AWAY link: https://i.imgur.com/U9tYav6.png ———————————- Việt Nam AFF Champoins 2018 KIT link: https://i.imgur.com/RDmoxhi.png VIỆT NAM 2018 – DLS & FTS HOME link: https://i.imgur.com/QBPv2n4.png AWAY link: https://i.imgur.com/WHVIqmK.png GK HOME link: https://i.imgur.com/TxE9AwK.png GK AWAY link: https://i.imgur.com/eoIHJPY.png TRAINING 1 link: https://i.imgur.com/npjsdem.png TRAINING 2 link: https://i.imgur.com/86Cl7tX.png TRAINING 3 link: https://i.imgur.com/Xg9Yt3r.png […]

JAPAN – DLS 2016 & FTS

LOGO link: https://i.imgur.com/VGbI3pX.png JAPAN 17/18 – DLS 2018 & FTS HOME link: https://i.imgur.com/vVrESZt.png ————————————————————————— JAPAN 2016/2017 – DLS 2016 & FTS LOGO link: http://i.imgur.com/nzYgiNF.png HOME link: http://i.imgur.com/8lv8Y3k.png AWAY link: http://i.imgur.com/UhZ99js.png GK HOME link: http://i.imgur.com/es94pi1.png GK AWAY link: http://i.imgur.com/HmidFVh.png —————————————————————————- JAPAN WC 2014 (15/16) – DLS 2016 & FTS HOME link: http://i.imgur.com/mJ8kcJa.png AWAY link: http://i.imgur.com/udvk0gD.png GK link: http://i.imgur.com/7gBRdc0.png