DATA MOD FULL 100 URUGUAY ( ANDROID)

DATA MOD FULL 100 URUGUAY ( ANDROID)
* CẬP NHẬT CẦU URUGUAY Ở WC2018
* FULL 100 ALL
* HACK DLO

____ SHARE NHỚ GHI RÕ NGUỒN _____
*** LƯU Ý****
CHÚ Ý : TẢI VỀ ĐỔI TÊN THÀNH PROFILE.DAT RỒI CHÉP VÀO ANDROID/DATA/COM.FRSTTOUCHGAMES.DLS3/FILES

0 thoughts on “DATA MOD FULL 100 URUGUAY ( ANDROID)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *