Category Archives: KIT ĐỘC

Kits Paris Saint-Germain 2019 – 2020 Dream League Soccer 2019 & First Touch Soccer

Kits CLB Paris Saint-Germain mùa giải 2019 – 2020 dành cho phiên bản Dream League Soccer 2019 & First Touch Soccer   LOGO Link : https://i.imgur.com/ZPadS7h.png HOME Link : https://i.imgur.com/gWYGWhP.png AWAY Link : https://i.imgur.com/d4VaYji.png Bộ Thứ 3 Link : https://i.imgur.com/X6e5neR.png GK HOME Link : https://i.imgur.com/bqBqiCo.png GK AWAY Link : https://i.imgur.com/BrmR1pb.png  

Kits Siêu Nhân Gao – Dream League Soccer 2020

Kits Siêu Nhân Gao dành cho phiên bản Dream League Soccer 2020                                           LOGO Link : https://i.imgur.com/rsd9ne4.png GAO ĐỎ Link : https://i.imgur.com/oyUxURw.png LOGO Link : https://i.imgur.com/3gAWvLL.png GAO XANH Link : https://i.imgur.com/dj2FG5t.png LOGO Link : https://i.imgur.com/CkFtUHX.png GAO VÀNG Link : https://i.imgur.com/amrrhvO.png LOGO […]

Kit Swing Phantom Liên Quân Mobile

Kit Swing Phantom Liên Quân Mobile LOGO https://i.imgur.com/gJYRN6T.png HOME https://i.imgur.com/gGwDykt.png AWAY https://i.imgur.com/edHtRCB.png Dlsvn.com sẽ tiếp tục cung cấp Dream League Soccer Kits 2019/20. Giống như các mùa giải trước, chúng tôi cố gắng làm bộ dụng cụ cho tất cả các đội từ các giải đấu lớn như Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, đương […]

Kit Box Gamming & Mocha ZD Liên quân Mobile

Kit Box Gamming & Mocha ZD Liên quân Mobile  LOGO https://i.imgur.com/0rYpdfA.png KIT https://i.imgur.com/X9Z962M.png LOGO https://i.imgur.com/FZTIrQa.png KIT https://i.imgur.com/XTF3Sly.png Dlsvn.com sẽ tiếp tục cung cấp Dream League Soccer Kits 2019/20. Giống như các mùa giải trước, chúng tôi cố gắng làm bộ dụng cụ cho tất cả các đội từ các giải đấu lớn như Premier League, La […]

Kit Stickman Liverpool 2019/20 DLS/FTS

Kit Stickman Liverpool 2019/20 DLS/FTS   LOGo KIT   https://i.imgur.com/iCxlC8t.png     Dlsvn.com sẽ tiếp tục cung cấp Dream League Soccer Kits cho mùa giải mới. Giống như các mùa giải trước, chúng tôi cố gắng làm bộ dụng cụ cho tất cả các đội từ các giải đấu lớn như Premier League, La Liga, Serie […]

Kit Stickman Juventus … 2019/20 DLS/FTS

KIT https://i.imgur.com/bv0BYhY.png Dlsvn.com sẽ tiếp tục cung cấp Dream League Soccer Kits cho mùa giải mới. Giống như các mùa giải trước, chúng tôi cố gắng làm bộ dụng cụ cho tất cả các đội từ các giải đấu lớn như Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, đương nhiên là cả V League, một số […]

Kit Trung Thu 2019

Dlsvn.com sẽ tiếp tục cung cấp Dream League Soccer Kits 2018/19. Giống như các mùa giải trước, chúng tôi cố gắng làm bộ dụng cụ cho tất cả các đội từ các giải đấu lớn như Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, đương nhiên là cả V League, một số đội tuyển quốc gia, đặc […]

Manchester City 2019 Fantasy Kit DLS FTS 15

 Manchester City 2019 Fantasy Kit DLS FTS 15 KIT  https://i.imgur.com/W2IKPou.png  KIT https://i.imgur.com/tRIhm89.png KIT https://i.imgur.com/pHytSye.png KIT https://i.imgur.com/apr4gWy.png KIT https://i.imgur.com/EoMFAce.png KIT https://i.imgur.com/C3JmPUp.png KIT https://i.imgur.com/SveQLje.png Dlsvn.com sẽ tiếp tục cung cấp Dream League Soccer Kits 2019/2020. Giống như các mùa giải trước, chúng tôi cố gắng làm Kits cho tất cả các đội từ các giải đấu lớn như Premier League, […]

Real Madrid 2019 Fantasy Kit DLS FTS 15

Real Madrid 2019 Fantasy Kit DLS FTS 15 LOGO http://i.imgur.com/rZU44hU.png                                                               Real Madrid Home  https://i.imgur.com/k6iw7gc.png Dlsvn.com sẽ tiếp tục cung cấp Dream League Soccer Kits 2019/2020. […]

Juventus 2019 Fantasy Kit DLS FTS 15

Juventus 2019 Fantasy Kit DLS FTS 15 LoGo http://i.imgur.com/AIjW5UP.png Juventus 2019 Fantasy Kit https://i.imgur.com/oSOzb7C.png Dlsvn.com sẽ tiếp tục cung cấp Dream League Soccer Kits 2019/20. Giống như các mùa giải trước, chúng tôi cố gắng làm bộ dụng cụ cho tất cả các đội từ các giải đấu lớn như Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, đương […]