Category Archives: KIT ĐỘC

OTHERS – DLS 2016 & FTS

FAPTV KIT LOGO link: http://i.imgur.com/8ufoDdn.png KIT 1 link: http://i.imgur.com/k829JIS.png KIT 2 link: http://i.imgur.com/DMyiZHM.png ONE PIECE LUFFY LOGO link: http://i.imgur.com/voJKwd0.png  (Xăm) link: http://i.imgur.com/sGFlE7e.png ONE PIECE LUFFY link: http://i.imgur.com/ij4HcSC.png KIT WATER link: http://i.imgur.com/i01cdMU.png BARCA HỌA TIẾT link: http://i.imgur.com/YIN1Qio.png AIR BLADE link: http://i.imgur.com/8LuSgji.png TRỌNG TÀI NHA link: http://i.imgur.com/G6lOeVW.png DONAL TRUMP link: http://i.imgur.com/xqhEJH1.png TRUNG THU V.1 2016 – DLS 2016 & FTS link: http://i.imgur.com/zm9thOe.png   TRUNG THU V.2 2016 – DLS […]

SUPER HEROES

LOGO link: http://imageshack.com/a/img922/7248/cOf3gz.png BATMAN link: http://i.imgur.com/ZBIvbzY.png MOSAIC link: http://i.imgur.com/m8tLmyv.png CAPTAIN AMERICA link: http://i.imgur.com/6whkR7S.png   IRON MAN link: http://i.imgur.com/lqn2wR7.png   SUPER MAN link: http://i.imgur.com/Ywm7XQc.png THOR link: http://i.imgur.com/mGkfHPA.png DEADPOOL link: http://i.imgur.com/vkcf0QB.png WOLVERINE link: http://i.imgur.com/d2DFxCw.png

GALAXY Họa tiết CHELSEA – DLS 2016 & FTS

GALAXY Họa tiết CHELSEA – DLS 2016 & FTS (Không bắt buộc sử dụng đúng theo trình tự.  Thích Kit nào làm home,away…gì cũng được) LOGO link: http://i.imgur.com/beI3ZwC.png HOME link: http://i.imgur.com/vgx7Sec.png AWAY link: http://i.imgur.com/hrXDxEF.png GK HOME link: http://i.imgur.com/UGFCSnh.png GK AWAY link: http://i.imgur.com/tQM47f0.png

GALAXY Họa tiết M.U – DLS 2016 & FTS

GALAXY Họa tiết M.U – DLS 2016 & FTS (Không bắt buộc sử dụng đúng theo trình tự.  Thích Kit nào làm home,away…gì cũng được) LOGO link: http://i.imgur.com/AZGhfIZ.png HOME link: http://imgur.com/7cvgUI6 AWAY link: http://i.imgur.com/hoA60EO.png GK HOME link: http://i.imgur.com/AiJE9yI.png GK AWAY link: http://i.imgur.com/EKlEvMg.png

BARCA M10 – DLS 2016 & FTS

Dlsvn.com sẽ tiếp tục cung cấp Dream League Soccer Kits cho mùa giải mới. Giống như các mùa giải trước, chúng tôi cố gắng làm bộ dụng cụ cho tất cả các đội từ các giải đấu lớn như Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, đương nhiên là cả V League, một số đội tuyển […]

GALAXY Họa tiết – DLS 2016 & FTS

GALAXY Họa tiết – DLS 2016 & FTS (Không bắt buộc sử dụng đúng theo trình tự.  Thích Kit nào làm home,away…gì cũng được) LOGO link: http://i.imgur.com/smwyPc2.png HOME link: http://i.imgur.com/ophcmWw.png AWAY link: http://i.imgur.com/PecjQsi.png GK HOME link: http://i.imgur.com/dad29Af.png GK AWAY link: http://i.imgur.com/UE7XKd0.png